Hírlevél regisztráció
*
*
Kérjük másolja be a következő karaktereket: 779XF  
Dekorlemezek (HPL)
Formica Laminate® Collection
UNI-, fa-, absztrakt dekorlemezek
Kompaktlemezek
Formica Compact® Collection
UNI-, fa-, absztrakt kompaktok
Fémfelületű dekorlemezek
Homapal Metals® Collection
Valódi fémfelületű dekorok
Mágneses és írható dekorlemezek
Homapal Magnetic & Boards®
Mágnesezhető és írható felületek
Márvány és gránit dekorok
Formica Stones®
Csúcsminőségű kőmotívumok
Márvány és gránit kompaktok
Formica - TopLine®
Kompaktok konyhapulthoz
Színes magú kompaktok
Formica ColorCore Compact®
Fehér, szürke, fekete maggal
Kompaktok vizes helyiségbe
Formica - Washroom®
WC-k, mosdók válaszfalelemei
Általános Üzleti Feltételek
1. Minden megrendelés, szállítás és teljesítés esetében, kivétel nélkül ezen általános üzleti feltételekben megfogalmazottak érvényesek, ezeket minden esetben ismerteknek és elfogadottaknak tekintjük. Rendelést csak az általunk adott, a Megrendelő által cégszerűen aláírt árajánlattal fogadunk be, illetve az ajánlatban kért fizetés teljesítésével az üzleti feltételeket elfogadottnak, az ajánlat tartalmát - aláírt árajánlat hiányában is - megrendeltnek tekintjük. A szóbeli változtatások érvénytelenek, bármilyen módosítás kizárólag írásban tehető.

2. Az árajánlatban közölt árak minden esetben nettó értendők, 30 napig érvényesek. Az 5 táblát meg nem haladó rendeléseknél kezelési költséget számítunk fel. Részszállítások lehetőségét fenntartjuk, azokat a szállítási értesítőben közölt teljesítési időponttal leszámlázzuk. Megrendelő kérésére a tervezett időponttól eltérő szállítást, vagy részszállítást csak az általa írásban elfogadott szállítási költségátvállalással szervezünk. A Vevő részéről, illetve kérésére felmerülő mindennemű többletköltséget, (pl. kiszállítás, tárolás) leszámlázunk.

3. A szállítási időpont minden esetben tervezett, tájékoztató jellegű. A visszaigazolt szállítási időpont - különösen gyártás esetén - a gyár tájékoztatása alapján, illetve tőlünk független, általunk nem befolyásolható akadályoztatás esetén módosulhat, ezért ilyen esetben, jogunkban áll a megállapodásban vállaltakat megváltoztatni, illetve a szerződéstől részben, vagy teljes egészében kártérítési kötelezettségvállalás nélkül elállni. Megrendelőnek jogában áll a rendeléstől elállni, ha a teljesítés a legkorábbi rendelésigazolásban közölt szállítási határidőt követő 45. napon sem történik meg. A késedelmes szállítással összefüggésben ezen túlmenően sem kártérítés, sem más jog nem érvényesíthető.

4. Jogosultak vagyunk a visszaigazolt rendelés teljesítésétől is visszalépni, ha a Vevőnek tartozása van, fizetőképességével kapcsolatosan kétségek merülnek fel, vagy, ha előlegfizetési kötelezettségét nem teljesíti. Az előleg beérkezéséig a készlet, ezáltal a közölt, tervezett szállítási idő is megváltozhat! Az esetleges szállítási késedelem mértéke az előlegfizetés késedelmével összefüggésbe nem hozható.

5. Standard termékek költségmentes stornózására a rendelés visszaigazolásáig van lehetőség. Ezt követő stornó esetén Vevő vállalja egy bíróilag felül nem bírálható nagyságú, a rendelési érték 10%-ának megfelelő kötbér, továbbá a külföldről-, vagy gyártással visszaigazolt rendeléshez kapcsolódó, a stornózásig felmerülő minden, akár a külföldre visszaszállítást is tartalmazó költség megfizetését.

6. Egyedi gyártású kivitel rendelésekor a termék teljes vételárát, mint az egyedi gyártáshoz kapcsolódó, egyedi kiadások fedezetét, előre kérjük megfizetni. Módosítást, stornózást csak írásban, a rendelés visszaigazolásáig fogadunk el. Ezt követően a megfizetett vételár sem jogi, sem más úton vissza nem követelhető, az más rendeléssel összefüggésbe nem hozható.

7. A szállítási értesítő megküldésével a megbízást teljesítettnek tekintjük és leszámlázzuk. Az értesítést követő 5. naptári napig az áru tárolása díjmentes, ezt követően díjköteles, Vevő költségére és felelősségére történik. Az árunak a Vevő, vagy a kijelölt szállító részére történő átadása pillanatától kezdve a kárveszély, vagy az áru véletlen folytán történő megsérülésének veszélye a Vevőre, illetve a fuvarozóra száll át.

8. Az átvett áru haladéktalanul ellenőrizendő. Mennyiségi, illetve sérülés esetén minőségi kifogás azonnal, más esetben az átvételt követő 24 óráig jelenthető be, ezen túl a teljesítést elfogadottnak tekintjük. A sérülésekkel, minőségi, mennyiségi hiányosságokkal összefüggésbe hozható közvetlen, és közvetett károkért felelősséget nem vállalunk, ez Megrendelő számára a szerződéstől való elállási jogot nem jelent. Fenntartjuk a csere jogát, amennyiben ez nem lehetséges, a sérült, hibás anyagok értékét, a sérülés mértékének figyelembevételével jóváírjuk. A közvetett károkért és az elmaradt haszonért felelősséget, illetve kártérítést nem vállalunk.

9. Áru visszaküldésére csak akkor van joga Megrendelőnek, ha az részünkről, írásban elfogadásra került. Vevőnek nincs joga semmiféle beszámítási jogot érvényesíteni, vagy egy bizonyos részt visszatartani a vételárral szemben.

10. Amennyiben jogvitás ügyekben nem sikerül Partnereinkkel megegyeznünk, úgy a viták peres úton történő rendezésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság Gazdasági Kollégiumának kizárólagos illetékességét és hatáskörét, amennyiben a per a pertárgyértékre tekintettel más bíróság hatáskörébe tartozik, úgy annak illetékességét és hatáskörét kötjük ki.


Budapest, 2018.

Atelier Eiring Kft.
Atelier Eiring © Minden jog fenntartva.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.